young-woman-white-medical-suit-blue-gloves-blue-protective-mask-with-stethoscope-pink_140725-14814
KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH PRZEZ ORGANIZATORA

W dniu 23.03.2020 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat, w sprawie wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych. Na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 […]

unnamed
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.   W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji […]