Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH PRZEZ ORGANIZATORA

W dniu 23.03.2020 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat, w sprawie wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych. Na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 […]

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAWA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ DO 6-DNIOWEGO UROPU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z zapisem art. 61a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 562) pielęgniarce i położnej przysługuje na wniosek i za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych.   W jakich rodzajach szkolenia można uczestniczyć, by móc ubiegać się o […]

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.   W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji […]