System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od 1 lipca 2017 roku System Monitorowania Kształcenia obliguje wszystkie pielęgniarki/położne do zarejestrowania się
w SMK oraz do złożenia wniosku na kurs za jego pośrednictwem. Brak konta i złożenia wniosku przez system, jest jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

Do założenia konta w SMK niezbędne są:

  • dostęp do Internetu,
  • adres e-mail,
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Internet Explorer

System dostępny jest na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Odpowiedzialnym za budowę systemu i jego obsługę jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. https://www.csioz.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 457 oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU NA SZKOLENIE