Dla pielęgniarek

Specjalizacje

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Ochrona zdrowia pracujących

KURSY KWALIFIKACYJNE

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Pielęgniarstwo diabetologiczne
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne
Pielęgniarstwo kardiologiczne
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo neurologiczne
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo transplantacyjne
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Ochrona zdrowia pracujących

Kursy specjalistyczne

Dializoterapia
Endoskopia
Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku
Kompresjoterapia
Leczenie ran – program obowiązuje od 21.12.2018r.
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
Pediatryczna domowa opieka paliatywna
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy opieki paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Szczepienia ochronne
Wykonanie badania spirometrycznego
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe