Województwo dolnośląskie

  •  
nazwa kursu miejscowość termin rozpoczęcia cena
KURS SPECJALISTYCZNY Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Świdnica 19.06.2020 r. – 11.08.2020 r. 650 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Wykonanie
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Świdnica 26.06.2020 r. – 27.08.2020 r. 470 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych Dzierżoniów 26.06.2020 r. – 17.09.2020 r. 570 zł.

KURS SPECJALISTYCZNY Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi
w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych

Wałbrzych 03.07.2020 r. – 08.09.2020 r. 600 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Żywienie dojelitowei pozajelitowe dla pielęgniarek Bolesławiec 28.08.2020 r. – 24.11.2020 r. 800 zł. (KFS)
KURS SPECJALISTYCZNY Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami
psychicznymidla pielęgniarek
Bolesławiec 28.08.2020 r. – 24.11.2020 r. 720 zł. (KFS)
KURS SPECJALISTYCZNY Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Świdnica 11.09.2020 r. – 24.11.2020 r. 470 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych Zgorzelec w trakcie ustaleń 455 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Dzierżoniów w trakcie ustaleń 730 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek Świdnica w trakcie ustaleń 700 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Świdnica w trakcie ustaleń 725 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Leczenie ran dla położnych Świdnica w trakcie ustaleń 775 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek
i położnych
Lwówek Śląski w trakcie ustaleń 590 zł.

KURS SPECJALISTYCZNY Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz
wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego

Świdnica w trakcie ustaleń 800 zł.
SZKOLENIE Opieka nad pacjentem z cukrzycą dla opiekunów medycznych Bolesławiec w trakcie ustaleń 170 zł.

SZKOLENIE Dieta seniora – opieka nad osobą starszą, pomoc w prawidłowym żywieniu
dla opiekunów medycznych

Bolesławiec w trakcie ustaleń 170 zł.

SZKOLENIE Profilaktyka odleżyn – uczestniczenie w procesie pielęgnacyjno – leczniczym
dla opiekunów medycznych

Bolesławiec w trakcie ustaleń 170 zł.

SZKOLENIE Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentem z wszczepionym  systemem
dostępu naczyniowegoo długotrwałym zastosowaniu (PORTY) dla pielęgniarek i położnych

Dzierżoniów w trakcie ustaleń 230 zł.