Kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych

Podstawowe zabiegi ratujące życie BLS i obsługa defibrylatora AED
Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentem z wszczepionym systemem dostępu naczyniowego
o długotrwałym zastosowaniu (porty)
Opieka pielęgniarska nad pacjentem diabetologicznym
Profilaktyka zakażeń szpitalnych
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. elektroniczna dokumentacja medyczna – rozwiązania praktyczne
Profilaktyka zakażeń w sektorze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dekontaminacji, w tym dezynfekcji i sterylizacji