Seminaria dla ratowników medycznych

Postępowanie ratownicze u pacjenta w stanie hipotermii
Postępowanie z pacjentem w stanie nagłego zagrożenia psychicznego
Toksykologia w praktyce ratownika medycznego
Metody udrażniania dróg oddechowych i techniki wentylacji chorych z niewydolnością oddechową
Postępowanie ratownicze w nagłych zagrożenia okołourazowych
Techniki radzenia sobie ze stresem
Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego