Województwo wielkopolskie

nazwa kursu   miejscowość termin rozpoczęcia cena

KURS SPECJALISTYCZNY Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu
systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych

Kościan 04.09.2020 r. – 24.11.2020 r. 600 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek Wolsztyn 25.09.2020 r. – 08.12.2020 r. 900 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Leszno w trakcie ustaleń 680 zł.
KURS SPECJALISTYCZNY Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentem
z wszczepionym systemem dostępu naczyniowego o długotrwałym zastosowaniu
(PORTY) dla pielęgniarek i położnych
Leszno w trakcie ustaleń 290 zł.