Dla pielęgniarek i położnych

Specjalizacje

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kursy Kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Kursy Specjalistyczne

Edukator w cukrzycy
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
Podstawy języka migowego
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne