KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAWA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ DO 6-DNIOWEGO UROPU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z zapisem art. 61a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 562) pielęgniarce i położnej przysługuje na wniosek i za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych.

 

W jakich rodzajach szkolenia można uczestniczyć, by móc ubiegać się o przyznanie dodatkowego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych?

  • konferencja
  • kongres
  • seminaria
  • sympozja
  • warsztaty

Szkolenia i kursy podnoszące wiedzę i umiejętności zawodowe, inne niż określone w art. 66 ust. 1. Ustawy o zawodach p. i p.

 

Jakiego rodzaju szkoleń nie obejmuje prawo do 6-dniowego urlopu szkoleniowego?

  • szkolenia specjalizacyjne „specjalizacje”
  • kursy specjalistyczne
  • kursy kwalifikacyjne
  • kursy dokształcające

 

W jaki sposób ubiegać się u pracodawcy o urlop szkoleniowy?

Pielęgniarce i położnej przysługuje urlop szkoleniowy, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy.
Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.

 

Źródło: https://nipip.pl/komunikat-w-sprawie-twojego-prawa-do-6-dniowego-urlopu-szkoleniowego/